Veselu objektu preparēšana


Griezumiem ādas novilkšanai ir jābūt tādiem, kā parādīts attēlā.
Dzīvniekiem, kam ādu nevar nodīrāt no galvas “zeķē”, galvas tālākā nodīrāšana ir parādīta sadaļā "Galvas preparēšana". Pēc nodīrāšanas ādu attīra no gaļas un taukiem un iesāla (1kg sāls : 1kg ādas). Kad tā nožuvusi, pirmo sālījumu notīra, ādu vēlreiz rūpīgi iesāla un saloka. Šādi apstrādāta tā ir gatava transportēšanai.