Galvas preparēšana

Griezumiem galvas ādas novilkšanai jābūt tādiem, kā parādīts attēlā. Lai paliktu izbāžņa gatavošanai pietiekami gara kakla daļa, āda jānogriež aiz lāpstiņām. 
1289470375
1289470375
1289470375
1289470375
1289470399
1289470399
1289470399
1289470399
1289470469
1289470469
1289470469
1289470469
1289470629
1289470629
1289470629
1289470629
1289470685
1289470685
1289470685
1289470685
1289470724
1289470724
1289470724
1289470724
Pēc tam, kad āda no pleciem un galvas ir nodīrāta, tā uzmanīgi jānogriež ap ragiem un ragu rozetēm. Tālāk gar galvaskausa kaulu āda jāgriež ļoti cieši, lai tai klāt paliktu plakstiņi, nāsis un lūpas.

Pēc nodīrāšanas ādu rūpīgi attīra no gaļas un tauku atlikumiem. Tad no ausīm (ja vajag, arī no lūpām, piemēram, alnim) uzmanīgi izpreparē skrimšļus.

Pēc tam ādu iesāla un noliek ēnainā vietā (ne tiešā saulē!), lai tā apžūtu. Pusizžuvušu ādu attīra no pirmā sālījuma, vēlreiz iesāla un satin. Tādējādi āda ir sagatavota pat vairāku dienu transportēšanai. Iesālītu un izžāvētu ādu var glabāt polietilēna maisā.